Πληροφορίες
DEMO
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Kenaksplash200.gif (10324 bytes)      

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 

Νέο πρόγραμμα για την μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας και ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, MONA ΚΕΝΑΚ.
Με το ΜΟΝΑ ΚΕΝΑΚ συντάσσετε την μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας κτιριακού κελύφους και την ενεργειακή επιθεώρηση σύμφωνα με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. (ΦΕΚ 2367 Β'-12/07/2017, ΦΕΚ 407 Β'/09-04-2010), τις τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ (
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1,2,3,4/2010) και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12831. Περισσότερα για τη νομοθεσία...

Απαραίτητο για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής μελέτης είναι η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
Η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου πραγματοποιείται μόνο μέσω του ειδικού λογισμικού του ΤΕΕ (βάσει αποφάσεως του ΥΠΕΚΑ).


Το λογισμικό ΜΟΝΑ ΚΕΝΑΚ παράγει όλα τα απαραίτητα δεδομένα και επικοινωνεί αυτόματα με το ειδικό λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, (http://www.epa-nr.org) μέσω XML αρχείου για την ενεργειακή κατάταξη και επιθεώρηση.

Περιέχει πλούσιες βάσεις υλικών και δομικών στοιχείων, οι οποίες μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μελέτης. Εύκολη εισαγωγή δεδομένων και άμεση εποπτεία αποτελεσμάτων και θερμικών απωλειών. Παράγεται ένα αναλυτικό τεύχος ελέγχου θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.


scr01.gif (23939 bytes)

Προς παραγγελία

 

Άμεση εποπτεία αποτελεσμάτων και υπολογισμών.

Εμφάνιση διαγραμμάτων δομικών στοιχείων συγχρόνως με την εισαγωγή δεδομένων για διευκόλυνση επιλογής.

Ταυτόχρονη εμφάνιση σκαριφήματος όψεων με την εισαγωγή και αλλαγή δεδομένων
.

 

 

scr02.gif (28734 bytes)

Δυνατότητα επανάληψης τοίχων και ορόφων.

Δυνατότητα διαφορετικών δομικών στοιχείων τοίχων ανά όψη και δυνατότητα απεριόριστων όψεων σε κάθε όροφο. Αυτόματη εισαγωγή θερμογεφυρών.

Προκαθορισμένα υλικά και διαστάσεις (προεπιλεγμένες τιμές) για γρήγορη εισαγωγή δεδομένων που καθορίζονται από τον χρήστη.

Ενημερώνετε και επαυξάνετε εύκολα τις βιβλιοθήκες υλικών και δομικών στοιχείων.

… εύκολη εισαγωγή δεδομένων
ext walls.gif (21162 bytes) Το πρόγραμμα ΜΟΝΑ ΚΕΝΑΚ συνεργάζεται πλήρως με το πρόγραμμα FEDRA - Φέρουσα τοιχοποιία. Από το πρόγραμμα FEDRA παράγονται αυτόματα τα δεδομένα της μελέτης θερμομονωτικής επάρκειας για τα στοιχεία όψεων και κατόψεων του κτιρίου.
Άρα από τη στιγμή που έχετε δημιουργήσει μια μελέτη στο πρόγραμμα FEDRA με ένα κλικ έχετε έτοιμη και την μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου σας για το ΜΟΝΑ ΚΕΝΑΚ.
Bm_39.gif (48357 bytes)  ergo stoix.gif (1379 bytes)

Επιλογή κλιματικής ζώνης και γεωγραφικά στοιχεία περιοχής του κτιρίου.

Κτιριακά στοιχεία, θερμομονούμενοι ή μη όροφοι κτιρίου.

Προσανατολισμοί όψεων, γωνίες θέασης, γωνίες από προβόλους και σκίασης πλευρικά λαμβάνονται υπ’ όψη.

Εισαγωγή ενεργειακών στοιχείων (Θέρμανση, Ψύξη, ΖΝΧ, Ηλιακός, Φωτισμός) για αυτόματη εισαγωγή στο
XML αρχείο επικοινωνίας με το πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.

Εισαγωγή κατόψεων από σχεδιαστικά προγράμματα στο τεύχος μελέτης.

 

Λαμβάνονται υπόψη:

Γωνίες θέασης α

Γωνίες σκίασης από προβόλους β

Γωνίες σκίασης πλευρικά γ
(αριστερά-δεξιά) 

και δημιουργούνται τα σχέδια σκιασμού στο τεύχος.
 

… εκτεταμένη βιβλιοθήκη Δομικών Υλικών και Δομικών Στοιχείων

ylika.gif (438 bytes)  Δομικά Υλικά

monotika.gif (32580 bytes)

proepiskop.gif (26880 bytes) teyxos.gif (353 bytes) Τεύχος υπολογισμών

Αναλυτικό τεύχος ελέγχου θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και τα υποδείγματα του ΥΠΕΚΑ.

Σχέδια σκιασμού στο τεύχος.

Εξαγωγή τεύχους σε WORD και PDF αρχείο.

Δημιουργία XML αρχείου για την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου (πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ)

Δημιουργία XML αρχείου για ενεργειακή επιθεώρηση (πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ)

 


Παράδειγμα τεύχους
εκτύπωσης

pros.gif (28716 bytes) ahelp.gif (1262 bytes) Πλήρης Βοήθεια

bookBut.GIF (1298 bytes) Βιβλίο οδηγιών

Εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.

Ενημερώσεις προγράμματος δωρεάν μέσω internet.

 

 

Κατεβάστε Δοκιμαστική Εκδοση MONA KENAK Δωρεάν
Λειτουργικό σύστημα προγράμματος : Windows                  Προς παραγγελία

Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΦΕΚ 2367 Β'-12/07/2017
Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΦΕΚ 407-09/04/2010
Εγκύκλιος οικ.1603/4.10.2010 ΥΠΕΚΑ- Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
http://www.ypeka.gr

Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) - Λογισμικό ΤΕΕ για εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ

Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - ΦΕΚ 1413-30/4/2012

ΥΠΕΚΑ - Παράδειγμα Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και Λίστα Ελέγχου Εφαρμογής Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Πολεοδομικά Γραφεία.

23.11.2010 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) Τροποποίηση του άρθρου 25 της υπ’ αριθμ. 3046/304/89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ΄ 59) «Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού».

 

22.12.2010

οικ. 2279/22.12.2010 Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Ειδική Επιθεωρητών Ενέργειας

 

05.01.2011 2366/05.01.2011 Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 2279/22.12.2010 ως προς την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε περιπτώσεις
αγοροπωλησίας ακινήτων
Σχετικά με πιστοποίηση προγράμματος

Ερωτοαπαντήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Ερωτοαπαντήσεις για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές